מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

אקטיב טרייל בע”מ (“אקטיב טרייל“, “החברה“, “אנחנו“) מחויבת להגנת הפרטיות ולשימוש אתי במערכת האוטומציה שלה.

פרטיות וביטחון המידע של לקוחותינו, אנשי הקשר והמבקרים שלנו הינם בחשיבות עליונה בעבורנו. אקטיב טרייל מחויבת לשמירה על המידע שאתה חולק עמנו ופועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, אך לא רק, רגולציה מס’ 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה להגנה על אישיויות משפטיות טבעיות בדבר עיבוד מידע אישי ועל התנועה החופשית של מידע כאמור (רגולציית הגנת המידע הכללית) (“GDPR“). מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד אקטיב טרייל מעבדת מידע שיכול לבוא לידי שימוש במישרין או בעקיפין לשם זיהוי אדם (“מידע אישי“) ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכותיה, איזה מידע אישי כאמור נאסף, מהן זכויותיך כנושא המידע וכיצד תוכל לממש זכויות אלו.


מילות מפתח שחשוב להכיר

למטרת מדיניות זו, אקטיב טרייל מגדירה את המונח “משתמש” כפרט/ישות שהינו לקוח משלם או בתקופת ניסיון של אקטיב טרייל ו/או המשתמש במערכת החברה, ובכך בעל מערכת יחסים עם אקטיב טרייל, והמונח “מבקר” הינו פרט/ישות שמבקר באתר שלנו (www.activetrail.co.il לדוגמה). המונח “איש קשר” מתייחס לפרט/ישות שמופיע ברשימת המיילים של המשתמש ו/או במאגר המידע המוחזק על ידי משתמש במערכות שלנו. המונח “עיבוד” יהיה כמשמעו ב-GDPR, קרי כל פעולה המתבצעת על מידע אישי לרבות איסוף, ארגון, אחסון, שינוי, שימוש, מחיקה וכו’. “אתה” ו”שלך” הינו, בהתאם להקשר המשפט, בהיותך משתמש, איש קשר או מבקר.

 

כללי

כל מידע המאוחסן על גבי הפלטפורמה של אקטיב טרייל מטופל כחומר סודי. כל מידע מאוחסן באופן בטוח ונגיש לאנשים מורשים בלבד. אקטיב טרייל מיישמת ומתחזקת אמצעים טכניים, בטחונים וארגוניים נאותים בכדי לשמור על המידע האישי משימוש ועיבוד לא חוקי או לא מורשה, וכנגד אובדן, השמדה, נזק, גניבה או חשיפה.

 

איזה מידע אנו אוספים ומה אנו עושים איתו?

משתמשים

כלקוח שלנו, ייתכן ונאסוף את המידע המתואר להלן הנוגע לך וכפי שסופק על ידך: מידע בסיסי אודות החברה לשם חיובים, שימוש בטוח במערכת, בנוסף למטרות יצירת קשר לרבות מידע כגון שם החברה, מספר זיהוי החברה, כתובת החברה, כתובות IP, אנשי קשר של החברה לרבות שמות, תפקידים, מספרי טלפון וכתובות דוא”ל אשר נמסרו על ידך.

אקטיב טרייל פועלת כבעל השליטה במאגר CONTROLLER בהתייחס למידע אישי שהיא אוספת, כהגדרתו ב-GDPR.

ייתכן ואקטיב טרייל תעשה שימוש במידע שנאסף על ידה לצורך מתן השירותים שלנו למשתמשים שלנו בהתאם לתנאי השימוש שלנו  ו/או כל הסכם ספציפי בינינו למשתמש האינדיבידואלי, בכדי לספק למשתמשים מידע בדבר מוצרים נוספים של החברה, בכדי לספק שירות לקוחות, ובכדי לגבות תשלום, אולם בכל מקרה פרטי כרטיסי אשראי או מידע בדבר אמצעי תשלום לא יישמרו במערכותינו.

כל המידע של אקטיב טרייל בדבר חשבונות משתמשים מוחזק בסודיות מוחלטת. איננו מוכרים, מעבירים או חולקים את רשימות הלקוחות שלנו עם כל גוף אחר ובכל נושא שהוא, מלבד לנותני שירותים מסוימים אשר יתכן ויסייעו לנו מעת לעת באספקת השירותים שלנו כגון שירות לקוחות, והכל בהתאם לדרישות ה-GDPR.

אנשי קשר

כמי שהדוא”ל שלו מופיע ברשימות התפוצה של המשתמשים שלנו ו/או במאגרי המידע המאוחסנים על ידם במערכות שלנו, ייתכן ותקבל דואר אלקטרוני אשר יישלחו אליך על ידי משתמשים שלנו באמצעות המערכת שלנו. המשתמשים שלנו הינם בעלי השליטה  (controller) בכל מאגר מידע כאמור המאוחסן במערכות שלנו, והם היחידים הקובעים איזה אינפורמציה ומידע אישי יישמר שם, על ידם, לשימושם הבלעדי, בעוד שאקטיב טרייל רק פועלת כמעבדת בהקשר של מידע אישי זה של אנשי קשר. אין לנו כל זכויות שימוש  במידע האמור, מלבד האפשרות לשמור אותו ולעבד אותו על גבי המערכות שלנו כחלק מהשירות שאנו מספקים למשתמשים שלנו. המשתמשים שלנו מתבקשים שלא לכלול במידע כאמור מידע אישי רגיש, בהתאם להוראות הדין החל.

 

בכל עת, המשתמשים שלנו שומרים על בעלותם ושליטתם ברשימות המיילים שלהם והמידע ברשימות האמורות. אקטיב טרייל לא יוצרת קשר עם אנשי קשר בכל אופן ומובן, וגם לא חולקת, מעבירה, משכירה, סוחרת, מוכרת או משתמשת בכל אופן ומובן כתובות דוא”ל ו’או כל מידע אחר הנטען ונשמר על ידי משתמש במערכות של אקטיב טרייל מלבד מתן הרשאה לנותני שירותים מסוימים אשר יתכן ויסייעו לנו מעת לעת באספקת השירותים שלנו כגון שירות לקוחות ותמיכה טכנית, הכל בהתאם לדרישות ה-GDPR.

 

כלל המשתמשים של אקטיב טרייל מתבקשים לחתום על תנאי השימוש, בה המשתמש מאשר כי כל אנשי הקשר ברשימות שלו ביקשו מפורשות לקבל הודעות דואר אלקטרוני  מהחברה שלהם (תהליך אופט-אין). אקטיב טרייל יכולה לבצע כל מהלך נדרש, לרבות נקיטת הליכים משפטיים, כנגד כל משתמש שיימצא כמפר את תנאי השימוש האמורים לעיל.


הנך רשאי להסיר את הסכמתך בכל עת מכל רשימת קשר בה אתה נמצא ואשר מוחזק במערכות שלנו. כל הודעת דואר אלקטרוני אשר נשלחת מהמערכת שלנו תמיד תכלול לינק להסרת רישום אוטומטי. הסרת רישום מכל רשימה תוודא כי לא תקבל עוד הודעות דואר אלקטרוני מאותה רשימה או מאותו משתמש.

 

מבקרים

ייתכן והחברה תאסוף, תתעד ותנתח מידע של מבקרים באתר שלה. ייתכן ונתעד את כתובת ה-IP שלך ונשתמש ב”קוקיז” (COOKIES). בנוסף, ייתכן והחברה תאסוף ותעבד כל מידע אישי שתמסור\י לנו בטפסי אתר האינטרנט, לדוגמה במצב בו תירשם\י בכדי לקבל מידע נוסף.

מידע אישי כאמור יכול לכלול, בין היתר, את כתובת ה-IP שלך, שם פרטי ומשפחה, כתובת וכתובת הדוא”ל שלך, מספר טלפון, תפקיד, מידע עבור רשתות חברתיות, תחומי העניין שלך ומידע מסוים בדבר החברה בה אתה עובד (שם חברה וכתובת) בנוסף למידע הנוגע לטיב היחסים בינך לבין החברה.

כל המידע אודות המבקרים של אקטיב טרייל מוחזק בסודיות מוחלטת. איננו מוכרים, מעבירים או חולקים את המידע האמור  עם אף ישות אחרת ובאף נושא, מלבד מתן הרשאה לנותני שירותים מסוימים אשר יכולים לסייע לנו באספקת השירותים שלנו כגון שירות לקוחות, הכל בהתאם לדרישות ה-GDPR.

לכמה זמן אנו שומרים את המידע האישי?
אנחנו נשמור מידע אישי שאנו בעלי השליטה בו או שאנו מעבדים ככל שיידרש בכדי לספק שירותים ללקוחות ולתקשר עמם. אנו נשמור ונשתמש במידע האישי האמור כפי הנדרש בכדי לעמוד במחויבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. בעת סגירת חשבון משתמש ולפי בקשת בעל החשבון, המידע האישי שלו ושל אנשי הקשר שלו יימחקו על ידי החברה, בכפוף לאמור לעיל.

 

זכויותיך כנושא מידע

בהתאם לזכויות של נושאי מידע לפי הדין הרלוונטי, משתמשים של החברה רשאים בכל עת לגשת ולערוך, לצפות, לעדכן או למחוק את פרטי הקשר שלהם על ידי התחברות עם שם המשתמש והסיסמא שלהם לפלטפורמה של החברה, בעוד שמבקרים יכולים לעדכן, לתקן או לבקש למחוק את המידע האישי שלהם או לבקש מידע לגבי סוג ומהות המידע הנשמר עליהם על ידי שליחת הודעה בכתב לקצין פרטיות המידע של החברה בכתובת privacy@activetrail.net.

בהקשר של מידע אישי של אנשי קשר, חרף העובדה שהמידע האישי של אנשי הקשר נשמר על ידי המשתמשים שלנו במערכות שלנו, אין לנו קשר ישיר עם אותם אנשי קשר, ואיננו מורשים לבצע שינויים במידע האמור שנשמר על המערכות שלנו. בשל כך, למרות העובדה שאנו מכירים בכך שאותו איש קשר רשאי לגשת למידע האישי שלו, או לתקן או למחוק מידע לא מדויק, כאשר הוא רוצה לבצע פעולה כאמור עליו לפנות ללקוח שלנו, המשתמש (שהוא controller), וזאת בנוסף לאפשרות להסיר  את עצמו מרשימת הדיוור האלקטרוני, אשר כפי שצוין לעיל ניתן לביצוע בכל הודעה כאמור ובאופן עצמאי.

 

בטחון

אקטיב טרייל נוקטת באמצעי זהירות בכדי להגן על מידע הנוגע למשתמשים שלנו ורשימות ונתוני אנשי הקשר שלהם. בכדי למנוע חשיפה או גישה בלתי מורשית למידע כאמור, לשמר את רמת הדיוק של המידע ולוודא שהמידע בא לידי שימוש באופן הנכון, יישמנו אמצעים ותהליכים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים נאותים בכדי להגן על המידע. השרתים עליהם אנו שומרים מידע אישי נשמרים בסביבה בטוחה מאחורי פיירוולים (FIREWALLS), מערכות ניהול גישה והגנה פיזית.

 

מיקום גאוגרפי

“אזור המידע” של החברה הינו מרכז מידע המצוי בתוך אזור גאוגרפי מוגדר בו המידע אודות המשתמשים, אנשי הקשר והמבקרים נשמרים. ייתכן ומידע אישי יועבר בין אזורי מידע. בעבור משתמשים ומבקרים שכתובתם הרשומה הינה באיחוד האירופי, כל עיבוד של מידע אישי מבוצע בהתאם לזכויות ורגולציות אודות זכויות פרטיות בהתאם להוראות ה-GDPR. החברה מעבדת מידע במרכזי המידע שלה המצויים באיחוד האירופי. המידע האמור נגיש ממשרדי החברה או על ידי נותני השירותים של החברה, והכל בהתאם לדרישות המשפטיות של ה-GDPR. כפי שתואר לעיל, החברה אימצה אמצעים ביטחוניים פיזיים, טכניים ואירגוניים סבירים אשר משקפים בעיקרם את אמצעי הביטחון של האיחוד האירופי כנגד אובדן, השמדה, שינוי, חשיפה, גישה, שימוש או עיבוד לא מאושרים או לא חוקיים של מידע אודות משתמשים, אנשי קשר או מבקרים המצוי בידיה של החברה. במקרה ובו למרות מאמצי החברה אירוע מן הסוג מתרחש, אקטיב טרייל תפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

 

מדיניות קוקיז (Cookies)

קוקי הינה פיסת מידע אשר מאוחסנת במכשירך בכדי לעזור לאתרי אינטרנט ואפליקציות סלולריות לשמר מידע אודותיך.

לצורך מה אנו משתמשים בקוקיז וטכנולוגיות מעקב אחרות:
אנו משתמשים בקוקיז שלנו ושל צדדי ג’ למספר תכליות:

ביצוע- אנו משתמשים בקוקיז לעיל בכדי לעקוב אחר השימוש שלך במאפיינים וקטגוריות התוכן. הדבר מאפשר לנו להתמקד במה שחשוב לך ולגרום למאפיינים ופריטי התוכן הללו להיות נגישים יותר וקלים לאיתור.

התאמה אישית– אנו משתמשים בקוקיז לעיל בכדי למצוא ולסמן את תחומי העניין שלך על פי פרופיל השימושים שלך. כך לדוגמה, ייתכן ונתזכר אותך להשתמש במאפיין שלא השתמשת בו תקופה או בכדי להציג את התוכן בשפה שלך.

אנליטיקה– אנו משתמשים בקוקיז לעיל בכדי לנתח טרנדים ולהבין מה באתר ובאפליקציה שלנו עובד ומה לא. בכך מתאפשר לנו לספק את התוכן הטוב והרלוונטי ביותר כל הזמן.

פרסום– אנו משתמשים בקוקיז לעיל בכדי לספק תוכן פרסומי באתרים שונים ורשתות פרסום אשר הכי רלוונטיים לך ומסננים הצעות שאינן רלוונטיות לך.

 

סירוב לקוקיז באתר זה

רוב הדפדפנים ערוכים בראשית השימוש לקבלת קוקיז. למרות האמור, באפשרותך לנטרל קוקיז אם תרצה בכך, לרוב באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך. ייתכן שתוכל להתאים את הגדרות הדפדפן שלך כך שיקבל רק קוקיז ספציפיים או כך שלא תקבל הודעה בכל פעם שקוקי חדש יאוחסן במחשב שלך. בכדי לנהל את השימוש שלך בקוקיז יש מספר משאבים העומדים לרשותך, לדוגמה מדור ה”עזרה” בדפדפן שלך. כמו כן, אתה יכול למנוע או למחוק מידע שנאגר ושבשימוש טכנולוגיות דמוי קוקיז כגון פלאש קוקיז (FLASH COOKIES) או לוקאל שיירד אובג’קטס (LOCAL SHARED OBJECTS) באמצעות הגדרות הדפדפן שלך או בכניסה לאתר יצרן הטכנולוגיה. משום שהקוקיז שבשימושנו מאפשרים לך להשתמש בחלק ממאפייני האתר שלנו, אנו ממליצים שתאפשר קוקיז במחשב שלך. אחרת, אם תמנע שימוש בקוקיז, ייתכן וחווית השימוש שלך באתר תוגבל משמעותית או לחלוטין.

 

קישורים לאתרים אחרים

אנא היו מודעים לעובדה כי בעת ביקור באתר האינטרנט שלנו, מבקרים יכולים להיכנס לקישורים לאתרים אחרים אשר מעבר לתחום ההשפעה שלנו. החברה אינה אחראית לתוכן או למדיניות הפרטיות של אתרים אחרים.

 

סימני מסחר

השם “אקטיב טרייל” הינו סימן מסחר רשום בבעלות אקטיב טרייל בע”מ ואקטיב טרייל מערכות בע”מ. השמות המסחריים, הסימנים המסחריים, סימני השירותים ולוגואים (“סימני המסחר“) בהם נעשה שימוש והמוצגים באתר זה הם סימני מסחר רשומים ולא רשומים של אקטיב טרייל, לא ייעשה שימוש או הצגה של סימני המסחר ללא הסכמה מראש ובכתב של אקטיב טרייל .

 

קבלת תנאי השימוש

אנו מניחים שכל המבקרים באתר שלנו והמשתמשים בפלטפורמה של החברה קראו בזהירות מסמך זה טרם הסכמתם לעיבוד המידע האישי שלהם על ידי החברה. אנא שימו לב כי כל הסכמה הינה וולונטרית לחלוטין. אם אדם אינו מסכים לתוכן מדיניות פרטיות זו, עליו להימנע מלהסכים לעיבוד המידע בעת הרישום, אולם יש לשים לב כי במצב זה חלק משירותי החברה לא יהיו זמינים, משום שהשירותים המסופקים על ידי החברה  דורשים את עיבוד המידע האישי כאמור לעיל. הסכמתך האמורה לעיבוד המידע האישי שלך יכולה להיות מוסרת בכל עת על ידך על ידי שליחת הודעה בכתב לקצין פרטיות המידע של החברה בכתובת privacy@activetrail.net. אנו שומרים את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות כפי שיידרש, בהינתן הודעה סבירה מראש. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה.

 

מחויבות משפטית למסור מידע אישי

אנו נחשוף מידע אישי של מבקר, איש קשר או משתמש ללא הסכמתם מראש רק וכאשר יש לנו סיבה להאמין כי חשיפת המידע הינה נדרשת על פי חוק. בנוסף לאמור, נוכל לעשות שימוש בכל מידע הנשמר במערכות שלנו בכדי להגן על האינטרסים המשפטיים שלנו ובכדי לפתוח ו/או להגן על עצמנו בהליכים משפטיים.

 

קצין הגנת המידע של החברה

לחברה יש “קצין הגנת מידע” אשר אחראי לנושאים הנוגעים לפרטיות והגנת מידע. ניתן ליצור קשר עם קצין הגנת המידע בכתובת הדוא”ל הבאה: dpo@activetrail.net

 

לכל שאלה אודות מדיניות הפרטיות שלנו, נהלי אתר זה או דרכי ההתנהלות שלך אל מול אקטיב טרייל, אנא לחצו כאן למשלוח דואר אלקטרוני.

 

במידת הצורך, לפניות הנוגעות לזכויות ו/או הפרות על פי ה GDPR ניתן גם ליצור קשר ישיר עם נציג הפרטיות של אקטיב טרייל באיחוד האירופי בכתובת הבאה:

Name: Caroline Quercy

Address:

119 rue du Président Wilson

92300 Levallois-Perret

France

Email: Caroline@activetrail.eu