תנאי השימוש

– תנאי שימוש –

אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש. יתכן ותנאי השימוש שונו מאז ביקורך האחרון באתר או במערכת. השימוש באתר או במערכת מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, אל תשתמש באתר אינטרנט זה או במערכת.

1. כללי
1.1 אקטיב טרייל בע”מ (“אקטיב טרייל“) מספקת לעסקים וארגונים מגוון רחב של כלים ומוצרים כדי ליצור, להפעיל ולנהל באופן עצמאי מערכת למסעות לקוח בכל הערוצים, לרבות דיוור אלקטרוני, מערכת CRM, סקרים, הודעות טקסט (SMS), הודעות WhatsApp, Push Notifications, אוטמציות, דפי נחיתה ועוד (“המערכת“).
1.2 אין לעשות שימוש במערכת עבור שליחת דברי פרסומת ללא הסכמת המקבל בכלל הערוצים (פעולה המכונה לעתים “ספאם” או “דואר זבל”). ראה לענין זה את מדיניות האנטי-ספאם שלנו, אשר נחשבת לחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1.3 השימוש במערכת כפוף ל”מדיניות הגנת הפרטיות” שלנו, אשר נחשבת לחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1.4 תנאי השימוש להלן יחולו על הגישה לאתר האינטרנט של אקטיב טרייל לשימוש במערכת וכל שירותיה ויכולותיה של המערכת (“השירותים“). על ידי לחיצה על כפתור ‘אני מסכים’ בדף ההרשמה או על ידי כניסה לחשבונך במערכת או על ידי גישה למערכת באמצעות ממשק API הינך מסכים כי תנאי השימוש שלהלן יחולו עליך.
1.5 השימוש במערכת מיועד רק לאדם בעל כשירות בכדי להתקשר בחוזה מחייב ומעל לגיל 18 (“המשתמש”). אם אינך עומד בתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש במערכת. אם אתה משתמש במערכת כנציג תאגיד, עלייך להיות מורשה לחייב את התאגיד בשימוש במערכת.

2. המערכת
2.1 על מנת לקבל גישה למערכת, יש למלא את טופס ההרשמה בעמוד ההרשמה של אתר אקטיב טרייל או לחתום על הזמנת עבודה ידנית. על הלקוח לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. עם קבלת ההזמנה ואישורה, אקטיב טרייל תיצור סביבת עבודה ללקוח במערכות אקטיב טרייל, בתוכה יוכל הלקוח להעלות רשימות תפוצה ונתונים אחרים.
2.2 העלאת נתונים למערכת על ידי הלקוח כפופה להצהרות הבאות:
2.2.1 הלקוח מאשר כי תוכנת אקטיב טרייל נמסרת לשימושו של הלקוח בלבד, ועל אחריותו הבלעדית, וכן כי אקטיב טרייל אינה שותפה ו/או אחראית לכל פעולה אשר נעשית ע”י הלקוח באמצעות התוכנה.
2.2.2 הלקוח יפעל בהתאם להוראות הדין, לרבות כל חוק ותקנה החלים עליו מכוח השימוש במערכת. הלקוח מוסיף ומאשר כי הינו האחראי הבלעדי בכל עניין הקשור לחוק ולתקנות החלות עליו וכי הוא פוטר את אקטיב טרייל מכל אחריות בהקשר זה. ובנוסף מתחייב הלקוח לשפות את אקטיב טרייל בגין כל נזק שיגרם לאקטיב טרייל עקב פעולה ו/או מחדל של הלקוח בניגוד לחוק ו/או כל דין אחר.
2.3- WhatsApp
2.3.1 –השימוש ב- WhatsApp שיווקי באמצעות אקטיבטרייל כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמת של WhatsApp כפי שיקבע על ידם. מסיבה זו, אין אקטיבטרייל יכולה להתחייב על האופן בוWhatsApp מיישמת את תנאי השירות שלה, התחייבויותיה, פעילותה, זמינותה, אמינותה, חוקיותה, ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולה.2.3.2WhatsApp קובעת את נפח ההודעות היומי שמתאפשר לכל חשבון בהתאם לדירוג שנקבע על ידה ומחייבת על הודעות שלא הגיעו ליעד במקרה של חריגה מכמות השליחה היומית. כמו כן, WhatsApp שומרת לעצמה את הזכות לסגור חשבונות לפי שיקול דעתה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין זאת.
2.3.3המידע שיועבר באמצעות אפליקציית WhatsAppהן על ידך והן על ידי אקטיבטרייל לצורך מתן השירות, עשוי לכלול מידע אישי רגיש והוא עשוי להישמר גם בידי WhatsApp ו/או מי מטעמה. השימוש בשירות מהווה את הסכמתך, לחלוק מידע אישי המוחזק באקטיבטרייל ל- WhatsApp ולהעביר מידע זה באמצעותה, לצורך קיום השירות, וכן לאשר את שמירת המידע בידי WhatsApp על כל הכרוך בכך.
2.4 SMS – בשליחת SMS אקטיב טרייל משתמשת בתשתית חברות וספקי הסלולר בישראל ובעולם. אקטיב טרייל לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מתקלה ו/או שיבוש ו/או עיכוב הנגרם בצד חברות וספקי הסלולר.
2.5 הלקוח אחראי על אבטחת סיסמת הגישה לחשבונו. אקטיב טרייל לא תהא אחראית לפעולות של כל אדם אשר יעשה שימוש לרעה או יעשה שימוש ללא אישור ברשימות אנשי הקשר או נכסים אחרים שלך באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה של הלקוח.

3. תמיכה טכנית
3.1 הלקוח יהיה זכאי לקבל תמיכה טכנית בקשר עם הפעלת המערכת בהתאם לחבילה שרכש בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 – 18:00, GMT+2.
3.2 תיקון שגיאות המתגלות במערכת יעשה בהתאם לשיקולי דחיפות שתקבע אקטיב טרייל ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.3 הלקוח עלול להתבקש לספק מפעם לפעם לאנשי התמיכה של אקטיב טרייל גישה מרחוק למחשבים ומערכות אחרות לצורך פתרון בעיות המתעוררות במהלך השימוש במערכת. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה לנזקים כתוצאה מגישה כאמור, לרבות אך לא רק כל הפרעה או נזק שייגרם על ידי אקטיב טרייל או עובדיה.
3.4 במידה והשימוש במערכת הינו באמצעות שירות צד שלישי, הנך מסכים ומאשר כי אקטיב טרייל לא תישא באחריות או בחבות לכל פעולה של צד שלישי כאמור. הנך מסכים ומאשר כי אקטיב טרייל רשאית להפסיק את יכולת ההתחברות של שירות צד שלישי כאמור למערכת בכל עת, עם או בלי הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אקטיב טרייל, ומבלי שאקטיב טרייל תישא באחריות לנזקים מפעולה כאמור.

4. תעריפים ותשלום; תקופת ניסיון ללא תשלום
4.1 תעריף שירותי אקטיב טרייל יהיה כמפורט במחירון אונליין ו\או בהצעת המחיר המתעדכן מעת לעת על ידי אקטיב טרייל ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.2 אקטיב טרייל עשויה להציע מעת לעת תקופת ניסיון ללא תשלום, מוגבלת בזמן ו/או בהיקף השימוש. לאחר השלמת תקופת הניסיון ללא תשלום או בחריגה מהיקף השימוש ללא תשלום, השימוש במערכת יהא כפוף לתשלום דמי מנוי באחד המסלולים כפי שייקבעו על ידי אקטיב טרייל. בהעדר תשלום, תחסם הגישה למערכת ואקטיב טרייל, על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית לחסום או למחוק את החשבון. התעריפים יחויבו בהתאם למחירון של אקטיב טרייל ועל פי שירותי המערכת בהם נעשה שימוש.
4.3 תעריפי הודעות SMS ו-WhatsApp משתנים ממדינה למדינה, בהתאם למדינת היעד אליה נשלחה ההודעה.
4.4 תעריף אקטיב טרייל עשוי להשתנות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של אקטיב טרייל. אקטיב טרייל תעשה כמיטב יכולתה על מנת ליידע את הלקוח בהודעת דוא”ל לפני הכניסה לתוקף של כל שינוי בתעריפים כאמור.
4.5 הלקוח מאשר בזאת לאקטיב טרייל לחייב את כרטיס האשראי שלו או לחייבו בכל אופן אחר בו תבחר במועד ההרשמה, וזאת על בסיס קבוע החל ממועד סיום תקופת הניסיון ועד לסגירת החשבון. אם מכל סיבה אקטיב טרייל לא תהא מסוגלת לחייב תשלום אוטומטי באמצעות כרטיס האשראי, אקטיב טרייל תנסה להודיעך כאמור בהודעות דוא”ל והחשבון יוקפא עד לקבלת התשלום. סכומים ששולמו עבור התקנת המערכת אינם ניתנים להחזרה.
4.6 אקטיב טרייל רשאית להפסיק בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את תכנית ה”חינם לתמיד”, את תוכנית הניסיון לתקופה מוגבלת ו\או כל תוכנית אחרת, לרבות ביטול התכנית למשתמשים שנרשמו אליה בעבר וזאת בהודעת אימייל מוקדמת של 30 מראש.

5. תקופת ההסכם, ביטולים
5.1 הלקוח רשאי להביא הסכם זה לסיומו בכל עת על ידי התקשרות לשירות הלקוחות של אקטיב טרייל או במקרים מסוימים על ידי סגירת החשבון דרך האתר.
5.2 ביטול עסקת מנוי חודשי מתחדש המשתמש יוכל לבטל עסקה במסלול חודשי מתחדש מכל סיבה שהיא ובכל רגע על ידי פנייה בכתב למייל –Support@activetrail.net או במרכז התמיכה בטלפון מספר: 03-6885050. תוך עד שלושה ימים מיום קבלת הפניה, אקטיב טרייל תבטל את החיוב החודשי הקרוב וכל אלה שאחריו.
5.3 ביטול עסקה שנתית–  המשתמש יוכל לבטל עסקה במסלול שנתי מתחדש מכל סיבה שהיא ובכל רגע על ידי פנייה בכתב למייל – support@activetrail.net או במרכז התמיכה בטלפון מספר: 03-6885050 .תוך עד שלושה ימים מיום קבלת הפניה, אקטיב טרייל תבטל את החיוב השנתי הקרוב וכל אלה שאחריו. בנוסף, אקטיב טרייל תזכה את המשתמש בחלק היחסי מיום קבלת הודעת הביטול ועד תום ההסכם וזאת על פי חישוב מספר החודשים שנותרו. החיוב יחושב באופן יחסי על פי מחירון חודשי של מנוי “חודשי מתחדש” באותו מסלול רלוונטי.
5.4 ביטול עסקת בנק דיוורים / Pay As You go – המשתמש יוכל לבטל עסקה במסלול בנק דיוורים מכל סיבה שהיא במהלך 12 החודשים הראשונים ממועד חתימת ההסכם, על ידי פנייה בכתב למייל – support@activetrail.net או במרכז התמיכה בטלפון מספר: 03-6885050. תוך עד שלושה ימים מיום קבלת הפניה, אקטיב טרייל תבטל את העסקה. בנוסף, אקטיב טרייל תזכה את המשתמש על יתרת הקרדיטים שלא נוצלה וזאת על פי חישוב סך השימוש בפועל (מס. מיילים שנשלחו) לפי מחיר למייל של 0.01 ₪.
5.5 ביטול עסקת בנק – Pay As you go / SMS המשתמש יוכל לבטל עסקה במסלול SMS מכל סיבה שהיא במהלך 12 החודשים הראשונים ממועד חתימת ההסכם, על ידי פנייה בכתב למייל – support@activetrail.net או במרכז התמיכה בטלפון מספר: 03-6885050. תוך עד שלושה ימים מיום קבלת המייל, אקטיב טרייל תבטל את העסקה. בנוסף, אקטיב טרייל תזכה את המשתמש על יתרת הקרדיטים שלא נוצלה וזאת על פי חישוב סך השימוש בפועל (מס. המסרונים שנשלחו) לפי מחיר למסרון של 0.02 ₪.
5.6 ביטול עסקת בנקPay As You Go / WhatsApp – המשתמש יוכל לבטל עסקה במסלול WhatsApp מכל סיבה שהיא במהלך 12 החודשים הראשונים ממועד חתימת ההסכם, על ידי פנייה בכתב למייל – support@activetrail.net או במרכז התמיכה בטלפון מספר: 03-6885050. תוך עד שלושה ימים מיום קבלת המייל, אקטיב טרייל תבטל את העסקה. בנוסף, אקטיב טרייל תזכה את המשתמש על יתרת הקרדיטים שלא נוצלה וזאת על פי חישוב סך השימוש בפועל (מס. המסרונים שנשלחו) לפי מחיר להודעה של 0.3 ₪ וזאת בנוסף לדמי הקמה על סך 1,000 ש”ח.
5.7 ביטול עקב אי שימוש– ניתן לבטל את הזמנת השירותים הנבחרים עקב אי שימוש מוחלט במערכת (לא נשלחו דיוורים ו\או מסרונים ו\או עלו לאוויר דפי נחיתה וכל שירות או פיצ’ר אחר) תוך 14 ימים מיום חתימת ההסכם.
5.8 החזרת כספים– אופן החזרת הכספים ללקוח תתבצע באמצעי שתבחר החברה כולל המחאה, העברה לחשבון הבנק או ביטול עסקת אשראי.
5.9 תוקף תוכניות בנק / Pay As You GO – בתוכניות בנק / Pay As You Go משך השימוש במערכת הינו ל-12 חודשים מיום החתימה על הסכם זה או ממועד הרכישה בפועל, המאוחר מבינהם. בתום תקופה זו תתאפס היתרה. יתרות בעסקאות תוכנית בנק או Pay As You Go שנרכשו לפני 31.12.2023 ישארו בתוקף עד ל-31.12.2024 ובתום תקופה זו תתאפס היתרה.
5.10 סגירה או הקפאת חשבון – אקטיב טרייל רשאית להביא הסכם זה לסיומו ו/או לבטל את השימוש במערכת, לבטל את חשבון הלקוח, להקפיאו, והכל בכל עת, עם או בלי לציין סיבה ועם או בלי הודעה מוקדמת. אקטיב טרייל לא תחוב כלפי הלקוח או כלפי כל צד שלישי בשל כל פעולה כאמור.
5.11 סגירת חשבון עקב סיום תוקף המנוי או סיום היתרה – אקטיב טרייל רשאית לסגור כל חשבון אשר בו תם תוקף המנוי או הגיע לסיום היתרה או שלא היתה בו פעילות למעלה מ-90 ימים וזאת ללא כל הודעה מראש.
6. מחיקת נתונים
6.1 מחיקת נתונים ו/או מחיקת חשבון – אקטיב טרייל תמחק כל מידע ו/או חשבון מכל סיבה שהיא עם דרישתו הראשונה בכתב של המשתמש המוגדר ולאחר זיהויו בהתאם לנהלי החברה.
6.2 מחיקת נתונים עקב אי פעילות – אקטיב טרייל תהא רשאית על פי שיקול דעתה למחוק חשבון ו/או כל מידע שקיים בחשבון שאינו פעיל במשך למעלה מ-90 ימים מכל סיבה שהיא.
 7. נוהגי הרשאה, אירוח תמונה ותוכן אסור
7.1 חובת הרשאה – הלקוח מתחייב ומסכים לייבא או להשתמש רק ברשימות מבוססות הרשאת הנמען, ובהתאם לכל דין. הלקוח מתחייב בזאת כי לא יעשה שימוש במערכת בכל רשימות תפוצה אחרות. הלקוח מסכים שלא לעשות שימוש במערכת לצורך משלוח הודעת דוא”ל או SMS או WhatsApp וכד’ מסחרית כמשמעות מונח זה בחוק הישראלי, ב- GDPR, CAN-SPAM Act 2003 או כל דין שיבוא במקומו או דומה לו, לכל אדם אשר התנגד לקבלת הודעות מסוג זה מהלקוח או מצד שלישי אחר אשר בשמו הלקוח פועל. הלקוח אינו רשאי לשלוח הודעות לרשימות תפוצה לא מאושרות, קבוצות דיון, או כתובות “דוא”ל זבל”. הלקוח מתחייב לציין בבירור בכל הודעת דוא”ל במערכת כי הנו ה”שולח” ו/או “המפרסם” כנדרש בחוק.
7.2 הלקוח הוא האחראי הבלעדי להבטיח כי קמפיין הדיוור האלקטרוני לא ייצור תלונות ספאם העולה על המקובל בתעשייה, מבלי לפגוע בהתחייבות הלקוח לעמוד בדרישות החוק. אקטיב טרייל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע באם רמת תלונות הספאם הינן במסגרת המקובל בתעשייה, וקביעתה תהיה סופית ומחייבת. אקטיב טרייל תקפיא ו/או תביא לסיום את שימוש הלקוח במערכת, במידה וייקבע על ידי אקטיב טרייל כי רמת תלונות הספאם גבוהה יותר מהמקובל בתעשייה.
7.3 הערות שוליים – הלקוח מאשר ומסכים כי בכל הודעת דוא”ל הנשלחת באמצעות המערכת, אקטיב טרייל תהא רשאית להוסיף הערת שוליים מזהה כגון “מערכת דיוור אלקטרוני של אקטיב טרייל”, “מופעל על ידי אקטיב טרייל” או כל הודעה דומה.
תוכן אסור – השימוש באתר או במערכת של אקטיב טרייל אסור למטרות מכירה או הצעה של שירותים או מוצרים בתחומים שלהלן:
7.31 פורנוגרפיה, לרבות אך לא רק מגזינים, וידאו או תוכנות פורנוגרפיות; שירותי ליווי;
7.32 סחורות בלתי חוקיות; סמים או תרופות לא חוקיות; תוכנות מחשב פיראטיות; הוראות כיצד להרכיב או לייצר פצצות, רימונים או כלי נשק אחרים.
7.33 חומרים המנצלים ילדים או מציגים ילדים בכל דרך שאינה על פי אישור כדין.
7.34 שירותים, מוצרים או תכנים המאפיינים לרוב דוא”ל ספאם מסחרי, כגון מכירות פרמצבטיות מקוונות או ישירות, בריאות או תפקוד מיני; עסקי עבודה מהבית; ניהול כספים או אשראי, כולל אך לא רק תיקון אשראי, הצעות פריסת חובות וטיפים למניות או מסחר במניות; הצעות מימון למשכנתאות; קידום מכירות של תקליטנים מועדוני לילה ואירועים פרטיים; שירותי הימורים למיניהם, לרבות אך לא רק פוקר, משחקי קזינו, מירוצי סוסים וכלבים, אירועי ספורט של ליגת מכללות או ליגה מקצוענית.
7.35 חומר פוגעני, כולל ביטויים בוטים של צרות אופקים או דעות קדומות, גזענות, שנאה או ניבולי פה, חומר תועבה, זימה, אלימות מוגזמת, הטרדה או כל תוכן אחר המעורר התנגדות מעצם טבעו.
7.36 פרסום פרטי זיהוי אישיים או מידע פרטי ללא הסכמת בעל המידע.
7.37 כל מוצר או שירות שאינם חוקיים במקום שבו התוכן מופץ.
7.38 וירוסים, תולעים, קוד מזיק ו / או סוסים טרויאניים.
7.39 משחקי פירמידה או עסקי שיווק רשתי או רב שכבתי (MLM) כולל אך לא מוגבל להצעות רעיונות של “התעשרות מהירה”, “בנה את העושר שלך” וכיו”ב.
7.3.10 הוצאת דיבה, לשון הרע, או לשון אחרת שהינה מאיימת, מטרידה או שערורייתית.
7.3.11 תכנים התומכים, מקדמים או מעודדים בכל דרך אחרת אלימות כנגד ממשלות, ארגונים, קבוצות או יחידים או המספק הדרכה, מידע או סיוע בגרימת או ביצוע פעולות אלימות שכאלה.
7.3.12 תוכן, כולל תמונות, השייך לסופרים, אמנים, צלמים או אמנים ויוצרים אחרים ללא הסכמה מפורשת בכתב של בעל התוכן.
7.4 שורת “הנושא” של כל הודעת דוא”ל לא תכלול כל תוכן מטעה לגבי הנושא הכללי של הודעת הדוא”ל. שורת ה”מאת” של כל הודעת דוא”ל תציין במדויק ובאופן לא מטעה זהות ארגונך, המוצר או השירות נשוא ההודעה.

8. מצגים ואישורים

8.1 הלקוח מסכים, מבין ומאשר כדלקמן:
8.1.2 המערכת תשמש רק למטרות חוקיות ובהתאם לכל דין.
8.1.3 כי לא כל ההודעות הנשלחות במערכת יתקבלו על ידי נמעניהן.
8.1.4 לאמץ ולמלא אחר מדיניות הפרטיות של אקטיב טרייל, אשר יתכן ותשונה מעת לעת על ידי אקטיב טרייל.
8.2 באם הלקוח משתמש במערכת באמצעות שירות או אתר אינטרנט של צד שלישי, תנאי שימוש אלו יגברו על כל הסכמה מול צד שלישי כאמור. לא ייעשה שימוש על יד הלקוח בשירות צד שלישי כאמור על מנת להתחמק מן המגבלות המפורטות בהוראות תנאי שימוש אלה.

9. תוכנית שותפים

9.1 תוכנית השותפים הינה תוכנית שבמסגרתה ניתן להציע את שירותי המערכת ללקוחות פוטנציאלים (להלן: “השותף”) ובתמורה יהיה זכאי השותף לקבל תמורה בגין כל לקוח חדש שהופנה לאקטיב טרייל על-ידי השותף ואשר הפך למשתמש פעיל ומשלם במערכת, ובלבד שאינו לקוח של אקטיב טרייל ושלא היה לקוח שלה בעבר (להלן: “הלקוח המופנה”), והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
9.2 על השותף לחתום על הסכם תוכנית השותפים שהינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
9.3 אקטיב טרייל תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי התוכנית בכל שלב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן כל הודעה מוקדמת.
9.4 משתמש מערכת שירצה להצטרף לתוכנית השותפים יציע את מועמדותו (להלן: “מועמד”) ויהפוך לשותף רק לאחר שאקטיב טרייל תאשר את בקשתו. אקטיב טרייל תהיה רשאית לאשר ו/או לדחות כל בקשה להיות שותף וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך לנמק את החלטתה. אקטיב טרייל גם תהיה רשאית בכל שלב שהוא להודיע על ביטול אישור שניתן על-ידה לשותף, וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך בהנמקה כלשהי, והחל ממועד משלוח ההודעה על ביטול האישור לשותף, תבוטל השתתפותו של השותף בתוכנית.
9.5 כל מועמד ימלא טופס המכיל את פרטיו המלאים והמדויקים. ככל שיתברר שמועמד החסיר פרטים מהותיים ו/או מילא פרטים שאינם נכונים תהיה רשאית אקטיב טרייל לבטל את שותפותו והמועמד לא יהיה זכאי לקבל תמורה כלשהי, גם לא תמורה בגין עמלות שכבר נצברו לזכותו.
9.6 השותף מתחייב ומצהיר, כי –
9.6.1 הוא  יבצע כל הוראה שאקטיב טרייל תוציא מעת לעת בקשר עם תוכנית השותפים ובקשר לדרכים ולאופן שבו תאפשר אקטיב טרייל לבצע את הפרסום.
9.6.2 הוא ימלא באופן מדוייק אחר הנחיות, הוראות ודרישות אקטיב טרייל ביחס לפרסום ויפעל באופן מיידי לביצוע כל הוראה ו/או דרישה שיקבל מאקטיב טרייל ביחס לפרסום.
9.6.3 כל המידע, התוכן, המוצרים והשירותים המופיעים באתרו של השותף שייכים לו וזכויות היוצרים בהם הינם בבעלותו ו/או ניתן לו רישיון לעשות בהם שימוש וכי הוא בעל הזכות החוקית להפצת מידע ושירותים באתרו.
9.6.4 תוכן האתר והמדיה של השותף לא יקשר ו/או יפנה ו/או יכיל תוכן ו/או מידע האסור בדיוור על פי תנאי שימוש אלה.
9.6.5 לא להציג עצמו כשותף ו/או כשליח ו/או עובד ו/או כמי שפועל מטעמה של אקטיב טרייל ו/או מוסמך לייצגה.
9.6.6 כי אינו רשאי למכור ו/או להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בזכויות שניתנו לו במסגרת התוכנית.
9.6.7 כי הוא מכיר היטב ופועל לפי החוקים, התקנות והצווים בקשר עם פרסום ו/או הפצת מידע ברשת האינטרנט ובכלל. השותף לא ישלח הודעות ולא יפנה לצדדים שלישיים בניגוד להוראות החוק והדין. השותף מתחייב לפצות ולשפות את אקטיב טרייל בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהיה לצד שלישי כלשהו כלפי אקטיב טרייל עקב פעילותו והתנהלותו של השותף, וזאת מייד לאחר דרישתה הראשונה. מובהר, כי השותף יהיה אחראי באופן בלעדי לחוקיות פעילותו וכי לא תקום כל אחריות לאקטיב טרייל עקב פעילות השותף וכתוצאה מן הפרסומים שיעשה השותף.
9.7 כל שותף יוכל להצטרף בכפוף לאישורה ולהסכמתה של אקטיב טרייל. אקטיב טרייל תהיה רשאית בכל שלב, מכל סיבה שהיא וללא מתן כל הודעה מוקדמת להעביר שותף בין תוכניות, לשנות את תנאי התוכניות ואת גובה העמלות שנקבעו וכן להפסיק את ההתקשרות עם השותף.
9.8 השותף לא יהיה זכאי לתשלום העמלה במקרה בו הלקוח המופנה ביטל את העסקה. במקרה שהעסקה עם הלקוח המופנה בוטלה לאחר שהשותף כבר קיבל את העמלה בגינה, יקוזז הסכום ששולם לשותף מתשלומים עתידיים שיגיעו לשותף, במידה והשותף לא יהיה זכאי לקבלת תשלומים עתידיים תהיה אקטיב טרייל זכאית לדרוש מהשותף את החזר התשלום העודף.
9.9 חישוב העמלות יקבע על-ידי מערכת אקטיב טרייל, בהתאם לאמצעים הטכנולוגיים הקיימים במערכת ואשר רק באמצעותם יכולה אקטיב טרייל לעקוב אחר פעילות השותף ולוודא כי לקוח מופנה מסויים אכן הופנה על-ידי השותף. ככל שבמערכת אקטיב טרייל לא יהיה תיעוד כי לקוח מסויים הופנה על-ידי השותף לא יהיה זכאי השותף לקבל תמורה כלשהי בגין אותו לקוח.
9.10 ככל שתתגלה מחלוקת בין השותף לבין אקטיב טרייל בנוגע לגובה העמלות שלהן זכאי השותף, הרי שהמידע והנתונים המופיעים במערכת אקטיב טרייל יהיו הקובעים ויחייבו את הצדדים.
9.11 הצטרפות כשותף למערכת הינה תחת יחסי ספק לקוח, כשהשותפות היא שותפות עסקית ולא תיצור שותפות בין השותף לבין אקטיב טרייל ו/או יחסי עובד מעביד ו/או נציגות ו/או שליחות.
9.12 השותף יהיה כפוף לכל יתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו ובהסכם תוכנית השותפים

10. הזכות לחסום גישה

10.1 אקטיב טרייל יכולה לחסום באופן מיידי את הגישה למערכת ללא החזר כספי אם לדעת אקטיב טרייל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הלקוח הפר תנאי הסכם זה ו/או כל דין ו\או גרם או עלול לגרום, על פי שיקול דעתה של אקטיב טרייל, נזק למוניטין אקטיב טרייל או לפעילותה התקינה.

11. הגבלת אחריות

11.1 השימוש במערכת הינו על אחריות הלקוח בלבד. אקטיב טרייל אינה מתחייבת כי המערכת תהיה ללא תקלות או שגיאות וכן אין היא נותנת כל התחייבויות באשר לתוצאות שניתן להשיג מהשימוש במערכת. המערכת מסופקת”AS IS” “AS AVAILABLE” ולאקטיב טרייל לא תהיה אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או להפרה בגין תוצאות השימוש במערכת, או שהמערכת תהיה מאובטחת לחלוטין.
11.2 אקטיב טרייל וכל אחד מספקי השירות שלה, שותפיה העסקיים, ספקי מידע, ספקי חשבונות, בעלי רישיון, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, מפיצים ו/או סוכנים (כולם יכונו להלן בסעיף זה “אקטיב טרייל”) לא תשא באחריות כלפי הלקוח או כלפי כל אדם אחר לנזקים כספיים, בין אם נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, נלווים, תוצאתיים, או נזקים בשל הסתמכות וכיו”ב, אף אם אקטיב טרייל קיבלה התראה על האפשרות לנזקים אלה או בגין כל תביעה על ידי כל צד אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה וייקבע בפס”ד חלוט כי אקטיב טרייל תחוב בנזקים כאמור כלפייך מכל סיבה שהיא, וללא קשר לסוג התביעה (בין אם חוזית, נזיקית, אחריות מוצר או אחרת), אחריות אקטיב טרייל תחול רק לגבי תביעות שהוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום שעילת התביעה קמה ולא תעלה על הסכום ששילם הלקוח בעבור השימוש במערכת בשנים עשר (12) החודשים שלפני קרות עילת התביעה, בניכוי כל התשלומים ו/או הפיצויים האחרים ששולמו ללקוח על ידי אקטיב טרייל במהלך אותם 12 חודשים.
11.3 הסעד היחיד והבלעדי לכל כשל של המערכת תהא הפעלת מאמצים סבירים ע”י אקטיב טרייל כדי להתאים או לתקן את המערכת.
11.4 בשירותי הקמה, בניה, עיצוב ושליחה לא תישא אקטיב טרייל באחריות לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים ואובדן זמן מחשב, שיגרם ללקוח, או לצד ג’ כלשהו, כתוצאה או עקב ביצוע העבודות.

12. ציות לחוקים, ניטור
12.1 הנך מתחייב לעשות שימוש במערכת רק בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין החל, בין אם מקומי או בינלאומי (כולל אך לא רק מדיניות וחוקים הנוגעים למשלוח דוא”ל ספאם, פרטיות, זימה, או לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים וסימנים מסחריים וחוקי רישום מגן של כתובות דוא”ל של ילדים). למרות שאקטיב טרייל אינה מחויבת לפקח על תוכן שמסופק על ידך או על השימוש שלך במערכת, אקטיב טרייל רשאית לעשות זאת וכן רשאית לחסום כל הודעות דוא”ל, להסיר כל תוכן כאמור או לאסור על כל שימוש במערכת שלדעת אקטיב טרייל עלול להיות (או נטען להיות) תוך הפרה של האמור לעיל.

13. שיפוי

13.1 הלקוח מתחייב בזאת לשפות את אקטיב טרייל ואת שותפיה העסקיים, מעניקי הרשיונות לה, ספקים, נושאי משרה, מנהלים, עובדים, מפיצים וסוכנים של אקטיב טרייל ומי מטעמה בשל כל נזקים, הפסדים, התחייבויות, פשרות והוצאות (כולל אך לא רק הוצאות ושכר טרחת עורכי דין סבירות) בקשר עם כל תביעה או דרישה (א) הנובעת מהפרה של הסכם זה (ב) הנובעת מתוכן או תוצאות של הודעות דוא”ל שהופצו על ידך באמצעות המערכת או (ג) הנובעת בכל דרך אחרת או קשורה לשימוש שלך במערכת. בנוסף, הלקוח מאשר ומסכים כי לאקטיב טרייל יש הזכות לדרוש פיצוי בגין כל נזקים שייגרמו לה בגין כל שימוש לא חוקי במערכת ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש, וכי פיצויים אלה יכול שיכללו פיצויים בשל נזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי או נזקים בשל הסתמכות.

14. סודיות ומידע של הלקוח

14.1 בשימוש בתכונות המערכת השונות, הלקוח עשוי לספק לאקטיב טרייל מידע אודות הלקוח (כגון שם, פרטים ליצירת קשר, או מידע רישומי אחר) ומידע מסחרי אחר. אקטיב טרייל עשויה להשתמש במידע זה וכל מידע טכני אודות השימוש שלך במערכת על מנת להתאים את החומרים המוצגים ללקוח על ידה, להקל על התנועה של הלקוח באמצעות המערכת או לתקשר איתך. אם הלקוח הגיע למערכת דרך שותף שיווק של אקטיב טרייל, אקטיב טרייל עשויה לשתף את המידע של הלקוח עם שותף השיווק ושותף השיווק עשוי לשתף מידע הקשור ללקוח עם אקטיב טרייל. פרט לאמור לעיל, אקטיב טרייל לא תספק מידע של הלקוח, כולל פרטי ההתקשרות ופרטי החשבון לצדדים שלישיים, אשר אינם מורשים על ידי הלקוח לקבל מידע מסוג זה, למעט (א) כפי שנדרש על פי חוק או צו בית משפט, או מתוך אמונה בתום לב, כי פעולה זו דרושה כדי לעמוד בדרישות החוק או צו בית משפט או (ב) אם חשבון הלקוח נסגר בשל דוא”ל ספאם אשר נשלח מהחשבון. אקטיב טרייל לא תעביר, תמכור או תשכיר את רשימות אנשי הקשר של הלקוח לכל צד שלישי ללא רשות הלקוח. במידה ואקטיב טרייל תתקן או תשנה את המדיניות המתוארת במשפט הקודם, היא תספק ללקוחות הודעה מראש.

15. קניין רוחני

15.1 זכויות באתר ובמערכת. אתר אקטיב טרייל והמידע שהוא מכיל הם קניינה של אקטיב טרייל, החברות הקשורות לה ומעניקי רשיונותיה, והוא מוגן מפני העתקה והפצה לא מורשית על ידי הדין המקומי, דיני זכויות יוצרים, דיני סימני מסחר, אמנות בינ”ל ודיני קנין רוחני מקומיים ובינ”ל . “אקטיב טרייל” והלוגו של אקטיב טרייל הם סימנים רשומים של אקטיב טרייל עפ”י הדין של מדינת ישראל ו/או של מדינות אחרות. שמות או סימנים של מוצרי או שירותי אקטיב טרייל אחרים המופיעים באתר זה הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של אקטיב טרייל ו/או חברות קשורות בעלות הזכויות.
15.2 המערכת וכל רכיביה הינם בבעלותה המלאה של אקטיב טרייל ו/או על פי רישיון כדין שניתן לאקטיב טרייל. הלקוח יקבל גישה למערכת על פי רישיון מוגבל, ניתן לביטול, המוענק לו על ידי אקטיב טרייל. אין להעתיק ו/או לשכפל את המערכת, למכור, להעביר לאחר, לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק להוסיף דבר למערכת. אין להנדס לאחור או לבצע כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או מבנה המערכת, רעיונות או אלגוריתמים הנמצאים במערכת או כל תיעוד אחר של המערכת. אין להסיר תמונות, סימני מסחר, סימנים מזהים, לוגו, הודעות או תוויות קניין מהמערכת או התוכנה שבבסיס המערכת (“התוכנה”). אין לתרגם ליצור עבודות נגזרות המבוססות על המערכת או התוכנה להפיץ, להמחות, למשכן או להעיר בכל דרך אחרת זכויות במערכת או בתוכנה.
15.3 אלא אם אתה משווק מורשה או זכיין של המערכת, אינך רשאי להציג, להעתיק, להעביר, למכור, לשכפל ו/או להפיץ את התוכנה, כל רכיב ממנה, כל תיעוד המסופק בקשר עם המערכת או התוכנה, או כל תוכן, לרבות אך לא מוגבל לניוזלטרים, שהופצו אליך על ידי אקטיב טרייל בקשר עם המערכת.
15.4 הלקוח אינו רשאי להעתיק תבנית של אקטיב טרייל או כל פיצ’ר או פונקציונליות אחרת מהמערכת ולהשתמש בהן לכל מטרה אחרת מאשר שליחת הודעות דואר אלקטרוני באמצעות המערכת.
15.5 זכויות צד שלישי. הלקוח מתחייב בזאת שלא להעלות או להעביר רשימות אנשי קשר, תקשורת או תוכן מכל סוג שהוא לאתר אינטרנט זה או בקשר עם המערכת, אשר מפר או פוגע בזכויות של כל צד ג’. בהעברת מידע עסקי, רעיונות, המצאות או תוכן לאקטיב טרייל באמצעות הדואר האלקטרוני, אתה מאשר כי העברה כאמור אינה מהווה הפרת סודיות כלפי צד שלישי או כל הפרה אחרת.
15.6 אקטיב-טרייל מתחייבת שלא לעשות כל שימוש ברשימות התפוצה או מידע השייך ללקוח שלא למטרת השירות נשוא ההסכם.

16. שונות

16.1 במקרה שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי בית משפט או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת (“הערכאה המשפטית”) כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית והוראה זו תוגבל או תבוטל למידה המינימלית הנדרשת על מנת שיתר הסכם זה יישאר בתוקף מלא ואכיף.
16.2 תנאי שימוש אלה מבטאים באופן מלא ובלעדי את ההבנה ההדדית של הצדדים ומחליפים ומבטלים כל הסכמים קודמים בכתב ובעל פה, תקשורת, והבנות אחרות הנוגעות לנושא של הסכם זה, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים במפורש ובכתב. אקטיב טרייל תהא רשאית לשנות הסכם זה מעת לעת כפי שיפורסם באתר האינטרנט או במערכת.
עיכוב או מחדל של אחד מהצדדים לממש כל זכות או סעד על פי הסכם זה או הקיים על פי הדין או דיני היושר לא ייחשב כויתור על זכות או סעד כאמור.
16.3 הסבה – הסכם זה ניתן להסבה על ידי אקטיב טרייל לכל גורם אשר ייכנס לנעליה וייקח עליו את התחייבויותיה ואשר ירכוש את הבעלות או זכות להשתמש ולתת רישיונות במערכת.
16.4 הדין החל, סמכות שיפוט – כל מחלוקת או הליך משפטי לגבי כל עניין הקשור להסכם זה או הנובע ממנו, ינוהל בלעדית בבתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל, ובהתאם לדיני מדינת ישראל.
16.5 כוח עליון – אף צד להסכם זה לא ישא באחריות לביצוע כל התחייבות על פי הסכם זה במידה ועמידה בהתחייבות כאמור נמנעה בשל נסיבות של כח עליון, לרבות מלחמה, טרור, חבלה, מהומות, שביתה, השבתה, שיטפון או אסונות טבע אחרים, או תקנות ממשלה לאומית או מקומית. עם סיום נסיבות כאמור, יחדש כל צד כאמור ללא דיחוי את מילוי התחייבויותיו לרבות כל ההתחייבויות אשר קיומם נמנע בשל נסיבות כוח עליון כאמור.
16.6 ע”י השימוש במערכת הלקוח מאשר לאקטיב טרייל לשלוח דיוור פרסומי בנושאים שונים כגון עדכונים, שיפורים, מבצעים, טכנולוגיות ושותפים עסקיים מעת לעת, לבעלי התפקיד השונים הפועלים בחשבון נשוא הסכם זה.
16.7 אם יש לך שאלות בקשר עם הזכויות וההגבלות שלעיל, אנא צור קשר עם אקטיב טרייל בדוא”ל support@activetrail.net
16.8 תנאי השימוש וההנחיות באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות הקריאה בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.