המדריך המלא למערכת האוטומציה של אקטיב טרייל

הכירו את מערכת האוטומציה של אקטיב טרייל

1. מהי מערכת אוטומציה (Marketing Automation)?

1.א אוטומציות בקצרה

1.ב מה תוכלו לעשות עם מערכת Visual Automations

1.ג דוגמה לאוטומציה במערכת

1.ד מהו טריגר?

1.ה מהי סגמנטציה?

2. יצירת אוטומציה חדשה

2.א פעולה התחלה

2.ב השימוש בעורך האוטומציה

2.ג הפעולות של האוטומציה

3. הגדרות

3.א פרטי אוטומציה

3.ב אפשרויות הפעלה

1. מהי מערכת אוטומציה?